6. House of Rubber – Rademakers Gallery

House of Rubber, ‘Lady in Rug’, 2023, wol, robotica, metaal, hout, PPE en glas, Rademakers Gallery (stand 16)

Binnen haar recent vernieuwde project House of Rubber bevraagt Marlou Breuls de grenzen van mode, object, het menselijk lichaam en hun relatie met hun omgeving. Ze vermenselijkt het object, objectiveert het lichaam en stelt creatieve disciplines ter discussie.

Door tegenstellingen te doorbreken, tussen binnen en buiten, organisch en kunstmatig, diepte en oppervlak, wil zij de kijker meenemen in een alternatieve kijk om materialiteit in relatie tot het menselijk lichaam in nieuwe vormen te co-creëren.

Want wat als we het conventionele loslaten en toegeven aan het wonderlijke?